EarthTime 6.17.6

EarthTime 6.17.6

DeskSoft – 0,5MB – Shareware – Windows
EarthTime hiển thị thời gian địa phương và ngày của bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nó có một cơ sở dữ liệu tích hợp của hơn 3000 thành phố trên toàn thế giới nhưng người dùng có thể thêm bất kỳ số lượng vị trí tùy chỉnh. Báo động có thể được đặt vào giờ địa phương của bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Nhiều tùy chọn cho phép tùy chỉnh linh hoạt.

Tổng quan

EarthTime là một Shareware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi DeskSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của EarthTime là 6.17.6, phát hành vào ngày 21/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.17.4, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

EarthTime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,5MB.

Người sử dụng của EarthTime đánh giá xếp hạng 1 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho EarthTime!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có EarthTime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
DeskSoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản